Verslag wijkavond DOD

Verslag wijkavond 8 november 2016
Wijk: De Oude Dorpskern

Locatie: Jeroen – Marente
Burgemeester Jan Rijpstra heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. Rijpstra:
‘Vanavond ben ik hier met een dubbelrol: als burgemeester én als inwoner van de wijk.’ Hij moedigt iedereen aan om met elkaar in gesprek te gaan. ‘Met elkaar zijn we de wijk en die willen we zo aangenaam mogelijk maken. Ik hoop dat deze avond veel inspiratie en ideeën oplevert.’
Wijkregisseur Hans van Deuren neemt het stokje over en licht het programma toe:
PROGRAMMA
– Opening
– Presentaties
1. Vereniging Oude Dorpskern
2. Veiligheid in de wijk
– Rond de tafel

Vereniging Oude Dorpskern
Voorzitter Paul de Vreede licht aan de hand van een presentatie toe waar de vereniging voor staat en wat de activiteiten zijn. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft meer dan 350 leden. Activiteiten zijn er in het kader van: – Cultuur – Erfgoed – Leefbaarheid
Wat betreft cultuur zijn er activiteiten als een najaarslezing, een muzikale kerstwandeling, muziek Verlicht Binnen, Torenklimmen, de Markt onder de Linden, een historische rondwandeling en een pompoenenmarkt. Bij Erfgoed moet men denken aan activiteiten als de evaluatie van Beschermd Dorpsgezicht: rapportage in 2017, de gemeentelijke monumenten; 23 stuks in de Oude Dorpskern en de sfeerverlichting. De Vreede geeft aan dat op het gebied van Leefbaarheid een bewonersraadpleging veel wensen bloot legt: ‘De 3 P’s, parkeren, poep en paaltjes behoren tot de grootste ergernissen. Parkeren blijft een punt van zorg. De kern wordt drukker en drukker. Wat betreft poep is er al veel gedaan door de gemeente. Denk hierbij aan het neerzetten van depo-dogs en het verstrekken van poepzakjes. Het gaat om het gedrag van hondenbezitters. Dat is een moeilijk te veranderen punt.’ De Vreede vindt het jammer dat de antieke paaltjes met kettingen zijn vervangen door nieuwe betonnen paaltjes. ‘Die zijn minder mooi en onhandig als je bijvoorbeeld fietst door de straat.’ Ook uit hij zijn zorgen over de verkeersdoorstroming en drukt de gemeente op het hart om parkeren, veiligheid, groen en ruimte als geheel aan te pakken. De Vreede sluit af met een oproep om lid te worden van Vereniging Oude Dorpskern.

Veiligheid in de wijk
Wijkagent Peter van der Meer stelt de andere wijkagenten voor en legt uit wat ieders taakaccent is. Het bezoekadres is Duinwetering 101 in Noordwijk en de openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Het spreekuur van de wijkagenten is op:
– Maandag: 10.00 uur – 11.00 uur
– Vrijdag: 19.30 uur – 20.30 uur
In het weekend of op feestdagen direct naar het politiebureau? Dan is het dichtstbijzijnde geopende politiebureau aan de Langegracht 11 in Leiden. Dit politiebureau is elke dag tot 18.00 uur open.
Wijkagent Peter van der Meer geeft aan dat de wijk is bekeken door de wijkagenten en laat aan de hand van een plattegrond van de wijk zien hoeveel woninginbraken er waren in de periode van 1 januari – 31 december 2015. ‘In vergelijking met de hele gemeente Noordwijk valt het aantal woninginbraken in deze wijk mee. In totaal waren het er 10. Natuurlijk zijn het er altijd 10 te veel. Een drukke periode is in november en december en voor de feestdagen zien we altijd een stijging van het aantal inbraken. Het is winter en eerder donker. Ook is er twee keer een poging tot inbraak geweest en twee keer een melding van babbeltrucs. Bij een babbeltruc belt een persoon aan om af te leiden en gaat de andere persoon bijvoorbeeld achterom naar binnen. Wees alert, hou elkaar in de gaten en investeer in goed hang- en sluitwerk.’
Wat betreft diefstal uit auto’s constateert de politie dat er golfbewegingen zijn door het hele land.
‘Bendes stelen op bestelling attributen uit auto’s. Denk hierbij aan airbags, radio’s en navigatiesystemen. Als de buit niet in de ene gemeente wordt binnengehaald, dan gaan ze naar een andere gemeente. Het is moeilijk om daar een vinger op te leggen. Daarom is uw hulp hard nodig. U bent de ogen en oren van de wijk. We hebben elkaar nodig. Ziet u iets? Bel ons dan. Bel voor heterdaadsituaties 112 en 0900 8844 voor geen spoed, wel politie.
Wijkagent Mark Vermeulen vervolgt de presentatie en brengt de contactgegevens van de politie in beeld. Volg de politie op sociale media via @polnoordwijk en @wijkagenten_NWK en like de politie op Facebook. Mark benadrukt het belang van aangifte doen van een misdrijf. Dat kan op verschillende manieren:
– bij politiebureau
– telefonisch via 0900 8844
– via www.politie.nl
– op locatie/ ter plaatse
Mark doet een oproep voor om mee te doen met burgernet via www.burgernet.nl. Wat betreft preventie laat Mark weten: ‘We hebben de afgelopen periode extra in de wijk gecontroleerd en zagen dat ramen en deuren niet goed waren afgesloten en mensen niet thuis waren. Als wij als politie in uw huis kunnen komen, dan kunnen inbrekers dat ook! In totaal zijn we bij 10 huizen geweest waar we portemonnees, Ipads en sleutelbossen hadden kunnen meenemen of waar schuren niet afgesloten waren. Nog altijd worden er fietsen uit schuren gestolen. Ook e-bikes zijn erg in trek. ‘Sluit uw schuur goed af. Gelegenheid maakt de dief.’ Als tip geeft Mark mee: ‘Collectes worden vaak gebruikt voor een babbeltruc. Stel dat iemand aanbelt voor een collecte, wees dan niet te beleefd om de deur open te laten als je geld gaat pakken. Zeg dat je de deur even dicht doet en zo terug komt.’ Ook buurtpreventie is waardevol om met elkaar te doen. Via een Whatsapp-groep kun je met elkaar de wijk in de gaten houden. Mark: ‘Zie je een verdachte situatie? Bel altijd eerst 112. Als je een vermoeden hebt, bel dan op tijd.’ Wijkregisseur Hans van Deuren kondigt aan dat het tijd is voor de tafelgesprekken. Aanwezigen kiezen zelf een tafel met bestuurder en portefeuille om in gesprek te gaan. De burgemeester en wethouders zitten de tafelgesprekken voor.

Ronde tafel gesprekken
Bij de ronde tafel gesprekken wordt met de collegeleden het wel en wee in de wijk besproken, Wat leeft er nu binnen de wijk De Oude Dorpskern? Zomaar wat zaken die ter tafel kwamen: Parkeren in de wijk
Het blijft lastig! De parkeerdruk wordt in de wijk als hoog ervaren. De situatie in Vreewijk, de Voorstraat en bijvoorbeeld het nieuwbouw project Losplaatskade worden uitgebreid besproken. Ook over mogelijke oplossingen. Met name bij nieuwbouw moet er voldoende aandacht zijn voor de parkeerbalans.

Verkeer
Alle aspecten rondom de verkeersveiligheid worden uitgebreid besproken. Te hard rijden en tegen het verkeer in rijden bijvoorbeeld zijn grote ergernissen. Specifiek wordt hierbij de Bronchorststraat genoemd, met name in de ochtend en middag een druk punt nabij de Bronchorstschool. Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid bij toenemende drukte door het verplaatsen van de weekmarkt en de eventuele realisatie van een nieuwe supermarkt. Ook is er aandacht voor diverse kruispunten waarbij en verkeerstechnische vragen zijn, bijvoorbeeld de kruising Zeestraat/Molenstraat. Dat blijft voor velen een lastig punt.

Huisvuil
Het bijplaatsen van grofvuil bij ondergrondse containers is op een aantal plaatsen een ergernis. Maar ook minicontainers die te vroeg of op een onhandige plaats worden aangeboden. Er is verzocht hier strenger op te handhaven en kritisch te kijken naar enkele aanbiedplaatsen.

Projecten
Men is erg benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot een aantal projecten. Wat is de stand van zaken rondom de nieuwe supermarkt, het Kloosterplein en wat zijn andere projecten die spelen in en rond de wijk? Ook was men benieuwd naar de plannen over het gemeentehuis en de omliggende panden.

Verder nog…
Het groen in de wijk. Graag meer. Het belang van een propere leefomgeving. Geen zwerfafval a.u.b.. Bergen herfstbladeren. Winkelen. De Kerkstraat mooi opgeknapt maar graag nog aantrekkelijker maken. Maar ook de hondenpoep. Echt een ergernis ook in dit gedeelte van Noordwijk. Er werden goede gesprekken gevoerd. Frank en vrij. Over de wijk. Hoe de mensen er wonen. De aandachtspunten. Zaken waar de wijkbewoners mee zaten. Gemeente vond het een geslaagde avond! Zo hoorde de gemeente wat er leeft. Wat Noordwijkers belangrijk vinden. De gemeente kijkt dan ook terug op een geslaagde avond! Iedereen bedankt!

Op de hoogte
De ronde tafel gesprekken zijn samengevat in een actielijst. De gemeente is aan de slag gegaan met de beantwoording van deze actielijst. U vindt de actielijst in de bijlage. Wanneer u aanvullende vragen heeft neem dan gerust contact op met de wijkregisseur via h.vandeuren@noordwijk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Adopteer een boom - Op vrijdag 15 november 2019 om 17:00u wordt op het Lindenplein en in de Voorstraat de sfeerverlichting feestelijk aangesloten. U bent van harte uitgenodigd.
Ontsteken Sfeerverlichting Voorstraat - Ondanks het feit dat nog niet alle bomen gesnoeid zijn, zal op donderdag 26 november 2020 de sfeerverlichting worden ontstoken.
Gemeentelijke monumenten - De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. . .
Historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Opbrengst Muzikale Kerstwandeling 2016 - Groter dan ooit in haar twaalf jarig bestaan was de opbrengst van de Muzikale Kerstwandeling 2016, een activiteit van De Oude Dorpskern.
€ 1.725 voor de Voedselbank Noordwijk - In december 2016 heeft de Torenklimgroep weer twee interessante beklimmingen georganiseerd.

Onderwerp pagina