Historie van Noordwijk Binnen

Historie van Noordwijk Binnen

Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april 2019 is een nieuwe uitgave gepresenteerd over de Historie van Noordwijk Binnen.
Dit gebeurde door de beide schrijvers van het boekje: Harrie Salman en Hein Verkade.

Wat begon als een hernieuwde uitgave ten behoeve van de Historische Rondwandelingen, werd uiteindelijk een boekje voor iedere geïnteresseerde Noordwijker en alle gasten, die Noordwijk bezoeken.
Dit keer dus geen lijvig boekwerk, maar een handzaam en gemakkelijk leesbaar boekje over de ontstaansgeschiedenis van Noordwijk.
Het boekje is voorzien van kaarten uit de verschillende eeuwen en veel mooie foto’s.
Naast een historisch overzicht, met aandacht voor agrarische activiteiten en economische bedrijvigheid  is er ook iets te lezen over onze onderwijsinstituten. En natuurlijk ontbreekt onze eigen Jeroen met alle activiteiten in de loop der eeuwen ook niet in dit verhaal.
Verder vindt u een verkorte rondwandeling langs de mooiste gebouwen van de oude kern met over alle hoogtepunten een kleine toelichting.

Het eerste exemplaar werd door beide schrijvers aangeboden aan de oud-wethouder van Cultuur: Marie José Fles.
Zij heeft in de afgelopen Collegeperiode veel gedaan om ons cultuur erfgoed op de kaart te zetten. In haar dankwoord benadrukte zij dat Noordwijk zich gelukkig mag prijzen met zulke bevlogen vrijwilligers.

Het boekje ‘De Historie van Noordwijk Binnen’ is verkrijgbaar bij de VVV en de boekhandel. De leden van De Oude Dorpskern hebben een exemplaar thuisbezorgd gekregen.

Foto: (v.l.n.r.) Harrie Salman, Marie Jose Fles en Hein Verkade