Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat bijeen, verontrust als ze waren over de sloperswoede, die vooral in het westen van ons land losbarstte en die ook aan Noordwijk Binnen niet voorbij leek te gaan.


 

Waar de vereniging De Oude Dorpskern voor staat

Het is prachtig wonen en werken in ‘ons’ Noordwijk Binnen, een plek waar je bijna overal wordt omgeven door Noordwijkse historie.
Daarom is de Vereniging zeer betrokken bij het bescherming van het erfgoed en bestemmingsplannen, de ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid zoals verkeer, parkeren, veiligheid en het organiseren van culturele evenement zoals de Markt onder de Linden en de Muzikale Kerstwandeling.
Wij streven naar een nauwe samenwerking met de gemeente en andere belangenpartijen in de oude kern.
En toch hebben we, zelfs in het vrij recente verleden, gezien dat grootste bouwplannen het gezicht van Noordwijk Binnen blijvend hadden kunnen veranderen.
Dit is grotendeels voorkomen, mede dankzij de belangen- en activiteitenvereniging ‘De Oude Dorpskern’.
Een vereniging die zich continu inzet voor de kwaliteit van leven in Noordwijk Binnen.


 

Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Erfgoed

De Vereniging is zeer betrokken bij het bescherming van het erfgoed en bestemmingsplannen, de ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid zoals verkeer, parkeren, veiligheid en het organiseren van culturele evenement zoals de Markt onder de Linden en de Muzikale Kerstwandeling.
Daarbij werken wij nauw samen met de gemeente en andere belangenpartijen in de oude kern.


 

Het bestuur

Alle informatie over het bestuur, ledenadministratie, evenementen commissies en contactgegevens vindt u HIER


 

Algemene ledenvergadering

De vereniging houdt regelmatig bijeenkomsten voor leden zoals de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de ALV (Algemene Leden Vergadering) in april en waar nodig sessies over specifieke onderwerpen. Meer informatie over de ALV LEES HIER


images

ANBI

De Vereniging De Oude Dorpskern is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij voldoen aan de eisen, die daarvoor gesteld worden: De Vereniging dient voor meer dan 90% het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur beschikt niet over het vermogen alsof het eigen vermogen is. De Vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit. Voor informatie ook over statuten, ANBI, adreswijzigingen etc.  LEES MEER

 

 

Kaart van het werkgebied van De Oude Dorpskern

 

 

Nieuwe uitgave “Historie van Noordwijk Binnen’

Een handzaam en gemakkelijk leesbaar boekje over de ontstaansgeschiedenis van Noordwijk.
Het is voorzien van kaarten uit de verschillende eeuwen en veel mooie foto’s.
Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV en de boekhandel.