De Oude Dorpskern Noordwijk

 

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

Kinderkerstwandeling op 22 december met kinderconcert in de Oude Jeroen

Waar De Oude Dorpskern voor staat

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat bijeen, verontrust als ze waren over de sloperswoede, die vooral in het westen van ons land losbarstte en die ook aan Noordwijk Binnen niet voorbij leek te gaan. Lees meer >

 

De Oude Dorpskern Erfgoedprijs

Op 8 november 2019 wordt voor de eerste keer De Oude Dorpskern Erfgoedprijs uitgereikt.

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed. Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het materieel erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen is door de vereniging de DOD Erfgoedprijs ingesteld. De Erfgoedprijs wordt in principe elke twee jaar uitgereikt. Deze periode kan afwijken afhankelijk van het aantal potentiële inzendingen.

Achtergrond van de erfgoedprijs

In 2016- 2017 heeft de vereniging in samenwerking met de gemeente Noordwijk door het bureau BAAC het 25 jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht laten evalueren. Eén van de aanbevelingen uit het evaluatierapport was het belonen van goede / gewenste initiatieven die een meerwaarde zijn voor het dorpsgezicht en die onder de aandacht te brengen. Voorbeelden zijn restauraties, reconstructies van vensters, deuren, historische kleurstellingen, maar ook vernieuwingen. Ze kunnen als voorbeeld, en ter inspiratie dienen voor anderen. Het zijn facetten die van groot belang zijn voor de beleving en belevingswaarde van het dorpsgezicht. Met dit in het achterhoofd wil de DOD een erfgoedprijs in het leven roepen, en toekennen aan de ontwikkelaar/eigenaar die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de oude kern in het algemeen en het  beschermd dorpsgezicht in het bijzonder.

Deelname

De jury baseert zich op alle initiatieven tot nieuwbouw en renovatie, die de afgelopen jaren gereed zijn gekomen, dwz in de periode juli 2016 t/m juli 2019.

Het initiatief moet voldoen tenminste aan 4 voorwaarden:

  • Het initiatief is in ruimtelijke zin waarneembaar en is van materiële aard en is voor het publiek zichtbaar.
  • Het initiatief is van (steden)bouwkundige aard, zoals restauraties of reconstructies van vensters, deuren of historische kleurstelling, maar ook vernieuwingen of moderne architectuur. Formaat is niet van belang.
  • Het initiatief is origineel, uniek en is geen kopie van een reeds bestaand initiatief.
  • Het initiatief moet liggen binnen het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ resp. binnen of direct grenzend aan de oude kern, Zie ook website DOD.

Aan een nominatie is een oorkonde verbonden, die na afloop van de nominatie-bekendmaking aan elk van de geselecteerde initiatiefnemers wordt uitgereikt. De bekroonde initiatiefnemer ontvangt op de avond van de prijsuitreiking het erfgoed schild.

De initiatiefnemers zullen vooraf om hun medewerking worden gevraagd.

Jury

In de jury van 2019 hebben zitting:

  • dr. H. Salman, Noordwijk. Cultuurfilosoof, voorzitter
  • ir. F.D.A.C. Mulder, Leiden. Architect, erfgoed en welstand specialist
  • H. Verkade, Noordwijk. Erfgoed specialist
  • drs. R. Daniëls, Heemstede. Medewerker Erfgoed gemeente Noordwijk
  • K. Reekers,Noordwijk. Secretaris en lid van bestuur (niet stemgerechtigd)

Markt onder de Linden afgelast op zaterdag maar succesvol op zondag

 Gelukkig waren de weergoden ons beter gezind op zondag 9 juni. Na een teleurstellende zaterdag, waarbij iedereen heeft kunnen constateren dat we niet anders hadden kunnen doen dan de Markt onder de Linden afgelasten, was het zondag van begin tot einde een drukte van jewelste en heeft iedereen de schade een beetje kunnen inhalen. We zijn het  team, voor de eerste keer onder leiding van Astrid Warmerdam, veel dank verschuldigd voor de sublieme organisatie en de verstandige wijze waarop ze met de lastige weersomstandigheden zijn omgegaan.

 


Opening seizoen Historische Rondwandeling 2019

Op 11 juni zal om 19.30 bij de dorpspomp op de Voorstraat tegenover het gemeentehuis het seizoen  officieel worden geopend door wethouder van Cultuur Sjaak van der Berg. Na afloop van de wandelingen wordt afgesloten bij Royal met de aanbieding van de nieuwe  ‘Gids bij de historische rondwandeling’ aan wethouder van der Berg.

Dit jaar kent elke maand een bijzonder thema, waarbij één aspect extra wordt belicht:

– in juni: de ‘heilige’ bruggen en waterlopen

– in juli: het landgoed Calorama

– in augustus: het “St. Joris” Schuttersgilde.

Wandeling langs de ‘Toppers” in Noordwijk Binnen

Op deze avond wordt als alternatief ook een wandeling georganiseerd langs de “Toppers”, de mooiste plekjes in Noordwijk Binnen. Deze z.g. verkorte route is  onlangs gepubliceerd in het boekje ‘Wandeling door de Historie van Noordwijk Binnen’, dat nu te koop is bij de VVV’s en de reguliere boekhandel. Deze ‘verkorte’ route is inmiddels ook gebruikt voor het maken van een wandel-app., die is gepubliceerd onder ‘Beleefroutes’ en die je op je telefoon kan downloaden. Deze avond natuurlijk in een wat uitgebreidere vorm onder leiding van Hein Verkade, een van de twee grondleggers van de historische wandeling.

lees meer 


Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen

Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen. lees meerEen nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen

 

Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV en de boekhandel. De leden van De Oude Dorpskern krijgen een exemplaar gratis thuisbezorgd

 


Lid worden

Word lid van De Oude Dorpskern en u ontvangt als welkomstgeschenk een verzilverd lepeltje van de dorpspomp: lees meer >


De kalender van de evenementen van de DOD in 2019

Torenklimmen 20 april t/m 26 oktober
Markt onder de Linden 8 en 9 juni
Historische rondwandelingen 11 juni t/m 13 augustus

Najaarslezing 8 november
Muzikale Kerstwandeling 15 december
Hoogste Levende Kerststal 14 december
Kinderkerstwandeling 22 december


Ruimtelijke Ordening Actueel

De DOD dient een zienswijze in op de voorgenomen beslissing van B&W om een bouwvergunning te verlenen voor Voorstraat 114-116. Lees meer

Voor overige ontwikkelingen op gebied van parkeerdruk, omgevingsvisie, cultuurhistorische waardekaart en andere ruimtelijke plannen. Lees meer


Wie is wie in bestuur

Als u contact wilt leggen met het bestuur, ledenadministratie, webmasters, rondleiders of een van de commissies ga dan naar de volgende pagina: lees meer >


Kernpunten is het blad van de vereniging, dat twee maal per jaar wordt uitgegeven. Onderwerpen zijn actualiteit en verenigingsnieuws; aandacht wordt besteed aan cultuur, erfgoed en leefbaarheid. Er is een ruime mogelijkheid voor adverteerders.

lees meer

 
 

 


EN-logo-website-300x41

Noordwijk, rijk aan cultuur en geschiedenis

Erfgoed Noordwijk is een initiatief van Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Engelandvaarders Museum, Stichting Atlantikwall Museum, Stichting Veldzicht, Kurt Carlsen en Vereniging De Oude Dorpskern. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk aan een zo breed mogelijk publiek.  Lees meer >


Privacyverklaring

voor details over de privacyverklaring van de DOD. Lees meer: pagina privacyverklaring


Vrienden, donateurs en sponsors

Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende donateurs en sponsors; die echt het beste met Noordwijk Binnen voor hebben. Om deze reden zouden wij ook u willen uitnodigen vriend te worden. Lees meer

Nieuws

Open Monumentendag 2019 met Plekken van Plezier- Open Monumentendag met Plekken van Plezier Op zaterdag 14 september vindt de 33ste Open Monumentendag plaats, een landelijk evenement waaraan ook door de samenwerkende comités van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk weer volop wordt mee gedaan. Dit jaar is het thema ‘Plekken van Plezier’: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen- Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Muzikale Kerstwandeling 2018- Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom- Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.