Kinderkerstwandeling op 21 december met kinderconcert in de Oude Jeroen

De Oude Dorpskern Noordwijk

 

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

 

De Oude Dorpskern Noordwijk

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat bijeen, verontrust als ze waren over de sloperswoede, die vooral in het westen van ons land losbarstte en die ook aan Noordwijk Binnen niet voorbij leek te gaan. Lees meer >


      lepeltje      Lid worden

Wordt lid van De Oude Dorpskern en u ontvangt als welkomstgeschenk een verzilverd lepeltje van de dorpspomp: lees meer >


IMG_0860 kopieAlgemene Leden Vergadering op 18 april

De vereniging houdt regelmatig bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar.  Lees meer >


Omgevingsvisie 2030

Elke Noordwijker kan een zienswijze indienen op de pas uitgebrachte omgevingsvisie 2030, die met inspraak is tot stand gekomen. U heeft tot 18 april de tijd. Een verkorte versie over alleen de oude kern vindt u in de bijlage:Omgevingsvisie Noordwijk 2030, zienswijze DOD


Wie is wie in bestuur

Als u contact wilt leggen met het bestuur, ledenadministratie, webmasters, rondleiders of een van de commissies ga dan naar de volgende pagina: lees meer >


Parkeerdrukmeting in de oude kern

 Op verzoek van de DOD zal de gemeente het parkeerdruk-onderzoek uit 2015 gaan herhalen. Daarop vooruit lopend doet de DOD nu een eigen onderzoek om zoveel mogelijk feiten te verzamelen: over wanneer, waar en hoe laat de druk zich het meeste doet voelen.

 


Kernpunten

Kernpunten is het blad van de vereniging, dat twee maal per jaar wordt uitgegeven. Onderwerpen zijn actualiteit en verenigingsnieuws; aandacht wordt besteed aan cultuur, erfgoed en leefbaarheid. Er is een ruime mogelijkheid voor adverteerders.  Lees meer >


EN-logo-website-300x41

Noordwijk, rijk aan cultuur en geschiedenis

Erfgoed Noordwijk is een initiatief van Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Engelandvaarders Museum, Stichting Atlantikwall Museum, Stichting Veldzicht, Kurt Carlsen en Vereniging De Oude Dorpskern. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk aan een zo breed mogelijk publiek.  Lees meer >


Vrienden, donateurs en sponsors

Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende donateurs en sponsors; die echt het beste met Noordwijk Binnen voor hebben. Om deze reden zouden wij ook u willen uitnodigen vriend te worden. Lees meer >>

 

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht Noordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor de vereniging De Oude Dorpskern de aanleiding om de balans op te laten maken. De DOD wilde weten of de status van rijks beschermd dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit.

Er werd  samen met de gemeente Noordwijk opdracht gegeven aan het Bureau BAAC om dit onderzoek uit te voeren.

Het eindrapport omvat conclusies en aanbevelingen, die er zorg voor moeten dragen dat de oude kern ook in de komende decennia goed beschermd blijft.

Voor meer informatie over het rapport   lees meer 


Doe mee met de Enquête

Als vervolg op het rapport willen we een enquête houden met als doel: een goed beeld krijgen van wat de waarde van de oude kern vormt en wat de beste maatregelen zijn om die waarde te beschermen.

Voor achtergronden > lees meer

De enquête is inmiddels verspreid onder alle bewoners van de oude kern en gemaild naar alle leden. Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest, kunt u alsnog meedoen:

Hoe kunt u meedoen?

  1. Het meegestuurde Word-bestand ‘Enquête’ downloaden
  2. Invullen van kruisjes en tekst
  3. Opslaan op uw computer
  4. Mailen naar info@deoudedorpskernnoordwijk.nl

Als alternatief kun u de enquête ook printen, invullen en opsturen naar postbus 364,  2200AJ Noordwijk.

Ga naar het enquête formulier > lees meer


De Oude Dorpskern Noordwijk

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat bijeen, verontrust als ze waren over de sloperswoede, die vooral in het westen van ons land losbarstte en die ook aan Noordwijk Binnen niet voorbij leek te gaan. Lees meer >


      lepeltje      Lid worden

Wordt lid van De Oude Dorpskern en u ontvangt als welkomstgeschenk een verzilverd lepeltje van de dorpspomp: lees meer >


IMG_0860 kopieAlgemene Leden Vergadering op 18 april

De vereniging houdt regelmatig bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar.  Lees meer >


 Omgevingsvisie 2030

Elke Noordwijker kan een zienswijze indienen op de pas uitgebrachte omgevingsvisie 2030, die met inspraak is tot stand gekomen. U heeft tot 18 april de tijd. Een verkorte versie over alleen de oude kern vindt u in de bijlage: Omgevingsvisie DOD 2030 en Zienswijze DOD 2030


Wie is wie in bestuur

Als u contact wilt leggen met het bestuur, ledenadministratie, webmasters, rondleiders of een van de commissies ga dan naar de volgende pagina: lees meer >


Parkeerdrukmeting in de oude kern

 Op verzoek van de DOD zal de gemeente het parkeerdruk-onderzoek uit 2015 gaan herhalen. Daarop vooruit lopend doet de DOD nu een eigen onderzoek om zoveel mogelijk feiten te verzamelen: over wanneer, waar en hoe laat de druk zich het meeste doet voelen.

lees meer


Kernpunten

Kernpunten is het blad van de vereniging, dat twee maal per jaar wordt uitgegeven. Onderwerpen zijn actualiteit en verenigingsnieuws; aandacht wordt besteed aan cultuur, erfgoed en leefbaarheid. Er is een ruime mogelijkheid voor adverteerders.  Lees meer >


EN-logo-website-300x41

Noordwijk, rijk aan cultuur en geschiedenis

Erfgoed Noordwijk is een initiatief van Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Engelandvaarders Museum, Stichting Atlantikwall Museum, Stichting Veldzicht, Kurt Carlsen en Vereniging De Oude Dorpskern. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk aan een zo breed mogelijk publiek.  Lees meer >


Vrienden, donateurs en sponsors

Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende donateurs en sponsors; die echt het beste met Noordwijk Binnen voor hebben. Om deze reden zouden wij ook u willen uitnodigen vriend te worden. Lees meer >>

Nieuws

Historische Lezing 28 september 2018 - HET OUDE ‘NORTICH’, GESPLITST EN HERENIGD NA 800 JAAR
Historische Rondwandeling in juli - Voetboogschieten St Joris Geniet van een demonstratie voetboogschieten op 7 en 14 augustus
Albert Verwey en zijn tijd; een concertlezing - Donderdag 31 mei a.s. vindt er een zeer bijzondere lezing plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. Centraal in deze lezing staat Albert Verwey (1865 – 1937), onze beroemde plaatsgenoot.
Cheque van €3.000 van Kerstwandeling voor Fietsmaatjes Noordwijk - In Hotel Royal werd op 23 januari door het bestuur van de Muzikale Kerstwandeling een cheque van €3.000 uitgereikt aan Piet Augustinus van Fietsmaatjes Noordwijk.
Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd (OJiNG) - De Oude Jeroen is een belangrijk historische monument in Noordwijk. Om dit mooie gebouw tot in lengte van jaren te behouden voor de Noordwijkers is de Stichting OJiNG opgericht.
Fietsen door andere tijden - Fietskaart met twintig monumentale juwelen.
Een graag geziene gast in Noordwijk - Wanneer de gierzwaluwen volgend jaar in Noordwijk terugkeren om te broeden, worden ze met alle egards ontvangen. In de kustgemeente zijn de afgelopen jaren, op initiatief van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, tientallen nestkasten in nieuwe gebouwen gemetseld. Ze vormen een uitstekend alternatief voor oude broedplaatsen die langzaam maar zeker verdwijnen.
20 jaar CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek - Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vierde op 13 oktober het 20-jarig bestaan. Het CHG greep het jubileum aan om de gemeenten op te roepen tot meer samenwerking bij het beschermen van het unieke landschap en erfgoed van de regio.