De Oude Dorpskern Noordwijk

 

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

Waar De Oude Dorpskern voor staat

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat in Noordwijk Binnen bijeen, o.a. verontrust over de sloperswoede in de oude dorpskern.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een vereniging die zich inzet voor behoud van Cultuur, Erfgoed, en Leefbaarheid in de Oude Dorpkern van Noordwijk Binnen. LEES MEER

 

DE 101e KERNPUNTEN!

Lees de uitgave online:

 

De winnaars van de Fotowedstrijd zijn bekend

Vrijdag 12 november zijn voorafgaande aan de Najaarslezing de winnaars van de fotowedstijd bekend gemaakt.
Bekijk hier alle foto’s, de winnaars en het jury rapport.

> LEES MEER

 

 


 Najaarslezing:  vrijdag 12 november 2021

Skinner, een Engelse kostschooljongen in Noordwijk – een lezing door Jeroen Salman
In de jaren 1788-1789 zat de Engelse kostschooljongen John Skinner (1772- 1839) op de Franse Kostschool aan de Voorstraat 23-25 van schoolmeester De Veer.
Skinner schreef een uitgebreid dagboek over die jaren, met mooie anekdotes over de school, de vrienden van De Veer, het leven in Noordwijk en reisjes door Holland.

> LEES HIER HET VERSLAG

 

 


Feestelijke Ontsteken Sfeerverlichting

Vrijdag 12 november 2021 is weer de feestelijke ontsteking van de Sfeerverlichting.

Aanvang 17:00 uur Lindenplein bij Hof van Holland.

U bent van harte welkom!

 

 

 


Verslag ‘Opening Up’ bijeenkomst

Eindelijk, het mocht weer! Op 28 september 2021 had een vijftigtal bezoekers gevolg gegeven aan de oproep via de Nieuwsbrief om gezamenlijk te praten over de activiteiten van De Oude Dorpskern in het jaar 2022.Voor het eerst weer live en .. het moet gezegd: het beviel goed! Voorzitter Pieter Jan Barnhoorn gaf – na een voorstelronde van het bestuur waarin inmiddels een aantal wisselingen hebben plaats gevonden –  het woord aan een vertegenwoordiger van iedere commissie, die in een korte pitch kon aangeven wat de plannen zijn voor het komend jaar en of er behoefte is aan nieuwe commissieleden.

> LEES HET VOLLEDIGE VERSLAG EN BEKIJK DE FOTO’S

 

 

 

 

DIT IS HEM DAN:
DE 100e KERNPUNTEN!

 

 

 

Op feestelijke wijze werd vrijdag het magazine aangeboden aan de Burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Roberto ter Hark.
De 100e uitgave ging van hand tot hand, via de oud-voorzitters: Willem van Vugt, Tom Verburg, Paul de Vreede, de huidige voorzitter Pieter-Jan Barnhoorn naar de Burgemeester.

Ter gelegenheid van het 100e nummer wordt deze ruim verspreid in Noordwijk Binnen…..

 

Zorgen over de ontwikkelingen in de Oude Kern

Mei 2021- Wederom hebben wij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders onze ernstig zorgen geuit over het het ontbreken van een structureel overleg met het gemeentebestuur.
Het beschermde dorpsgezicht en de leefbaarheid in Noordwijk Binnen worden naar onze mening ernstig bedreigd door wat daar gaande is.
> LEES MEER met BRIEF AAN DE GEMEENTE

Februari 2021 – In de Oude Kern zijn diverse (bouw)ontwikkelingen waarbij we ons zorgen maken over de aantasting van het kwetsbare erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving.
Panden worden gesplitst tot meerdere woningen, airbnb’s worden volop gerealiseerd, en de open stukjes worden bebouwd met grote volumes nieuwbouw.
Deze ontwikkelingen geven een forse, extra, belasting op de bestaande voorzieningen in de omgeving.
>LEES MEER met BRIEF AAN DE GEMEENTE


Erfgoed en Ruimtelijke Ordening – Actueel

Februari 2021 – In de Oude Kern zijn diverse (bouw)ontwikkelingen waarbij we ons zorgen maken over de aantasting van het kwetsbare erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving.
Panden worden gesplitst tot meerdere woningen, airbnb’s worden volop gerealiseerd, en de open stukjes worden bebouwd met grote volumes nieuwbouw.
Deze ontwikkelingen geven een forse, extra, belasting op de bestaande voorzieningen in de omgeving. >LEES MEER en BRIEF AAN DE GEMEENTE

Erfgoed:
– Voorstraat 14 – De plannen om het TheaterHuis aan de Voorstraat te verkopen, aan een projectontwikkelaar die hier appartementen wil bouwen, lijken naderbij te komen. De Oude Dorpskern heeft voor het behoud van het TheaterHuis een verzoek ingediend bij de Gemeente. >LEES VERZOEK
Ruimtelijke Ordening:
– Ontwikkeling Julianahofje on hold >LEES MEER
– DOD Werkgroep ‘Toekomstvisie Noordwijk’  >LEES MEER


DOD Werkgroep ‘Toekomstvisie Noordwijk’ dient zienswijze in

Onze werkgroep heeft op 8 november 2020 haar zienswijze verzonden, aan het college van burgemeester en wethouders en raadsleden, over de concept omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst van Noordwijk’.
De werkgroep is teleurgesteld dat er zó weinig is terug te vinden van haar inbreng. Het is naar onze mening een weinig zeggend en weinig ambitieus verhaal geworden van de gemeente en niet bepaald inhoud gevend aan het veel gebruikte begrip ‘Samen’. LEES MEER


5 Wandeltips door Noordwijk

 

 

 

 

 

 

 

1. Wandeling door de Historie van Noordwijk Binnen
Met dit boekje kunt u zelf de verkorte historische route lopen.
Te koop bij de VVV’s en de reguliere boekhandel in Noordwijk. Prijs €2,95

2. Beleefroutes-App met 3 wandelingen
In deze App vindt u 3 wandelingen door Noordwijk, die u op de telefoon kunt downloaden:
– Historische rondwandeling in Noordwijk (Deutsch/English)
– Max Liebermann Route
– 5 Mei Route
LEES MEER
DOWNLOAD DE BELEEFROUTES-APP:
 

3. Walk of History in de Kerkstraat
Een wandeling langs de verlichte tegels. Start aan de zijde van de Oude Jeroenskerk.
LEES HIER de volledige uitleg over de tegels.


De Oude Dorpskern Erfgoedprijs

Op 8 november 2019 is de eerste Erfgoedprijs van De Oude Dorpskern uitgereikt aan Margriet van Hal en Sebastiaan van Houten en voor de renovatie van het pand aan de Douzastraat 42. 

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van erfgoed. Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen reikt de vereniging de DOD Erfgoedprijs eens in de twee jaar uit.
LEES MEER


Gevelschild ontwerp Karel Reekers.

 


EN-logo-website-300x41
Noordwijk, rijk aan cultuur en geschiedenis

Erfgoed Noordwijk is een initiatief van Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Engelandvaarders Museum, Stichting Atlantikwall Museum, Stichting Veldzicht, Kurt Carlsen en Vereniging De Oude Dorpskern. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk aan een zo breed mogelijk publiek.  LEES MEER 


 


Digitale Algemene Ledenvergadering 2021

De digitale Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats van 15 t/m 30 april 2021.
Net als vorig jaar ontvangen onze leden donderdag 15 april een nieuwsbrief met de agendapunten, een link naar de stukken en een vragen/opmerkingenlijst.
Als lid heeft u van 15 t/m 30 april de gelegenheid digitaal te reageren.
> LEES MEER


14 aug. t/m 4 sept. Rondleiding Landgoed Calorama

Elke zaterdagochtend een unieke wandeling op het Landgoed Calorama.

Aanmelding: mail naar: rondleiders@deoudedorpskern.nl
Aanvang: elke zaterdag om 11:00 uur bij het Koetshuis aan de Gooweg (naast de begraafplaats)
Kosten: € 5,00 p.p. incl. koffie na afloop in het Koetshuis

> LEES MEER 

 


​In Memoriam Wim Hekkens

Ons bereikte het droevige bericht dat op zondag 25 april onze oud-voorzitter en oud-redacteur van Kernpunten Wim Hekkens op 96-jarige leeftijd is overleden.
Voor de Vereniging De Oude Dorpskern was hij van onschatbare waarde, zeer betrokken, als voorzitter en als hoofdredacteur. Zeer terecht werd hij benoemd tot erelid van onze vereniging.
Toen hij naar Warmond verhuisde legde hij zijn taken neer, maar hij bleef geïnteresseerd in het wel en wee van onze vereniging.
Door zijn geweldige bijdrage aan het boek Noordwijk aan Zee en op de Geest zal hij ongetwijfeld niet alleen bij de DOD, maar ook bij vele Noordwijkers goede herinneringen achterlaten.
Voor deze aankomende 100ste Kernpunten leverde hij nog een bijdrage, helder en duidelijk, ondanks zijn hoge leeftijd.

Wij wensen zijn vrouw Anneke en zijn kinderen veel sterkte in de komende tijd.


Eylard van Hall

Met de uitkomen van de nieuwe editie van ons magazine Kernpunten, ontvingen wij het overlijdensbericht van Eylard van Hall.

In deze editie vindt u een mooi artikel over de familie van Hall: ‘Opgroeien in de Voorstraat’.

Eylard was een enthousiast lid van onze vereniging en zeer betrokken bij de mooie Voorstraat en bij alle activiteiten die daar plaatsvonden.

Vandaag (18 december 2020) nemen familie en vrienden afscheid van Eylard en willen wij hem op deze manier eren.
Wij zullen hem met dankbaarheid en genegenheid blijven herinneren.

Lees hier het hele artikel


Kerndotter ’75 jaar Bevrijding’

Met trots presenteren wij een gezamenlijke uitgave ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid in Noordwijk. Twee historische verenigingen in Noordwijk – het Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern – hebben de handen ineengeslagen.

De ‘Kerndotter’ (samentrekking van de beide verenigingsbladen ‘Kernpunten’ en ‘Blauwdotter’) geeft een beeld over verschillende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noordwijk met veel en tot voorkort nog onbekend fotomateriaal.

Bijzonder zijn onder meer dat de feestelijkheden rond de opening van het badseizoen in 1940 samenviel met de inval van de Duitsers. De evacuatie van delen van de bevolking en de afbraak van markante gebouwen in Noordwijk aan Zee. Maar ook aandacht voor de zeer actieve ondergrondse pers in Noordwijk met bladen als De Vrije Cronyck, Hilversum III en het reilen en zeilen van de Noordwijkse Engelandvaarder, Leendert den Hollander. Van de periode na de bevrijding worden beladen onderwerpen als het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ en de geschiedenis van in Noordwijk geïnterneerde NSB-kinderen niet geschuwd.

De Kerndotter ’75 Jaar Bevrijding’ is toegezonden aan de leden van het Genootschap Oud Noordwijk en van de vereniging De Oude Dorpskern. De verder verspreiding is momenteel beperkter dan gepland. Wanneer de omstandigheden daarvoor meer ruimte bieden, zullen exemplaren ook gratis beschikbaar komen bij publieke instellingen in de verschillende kernen.
Een bijzondere editie van deze Kerndotter – gebonden en met een harde kaft – is nu te koop bij Boekhandel Van der Meer in Noordwijk Binnen.

Bekijk hier de Kerndotter

COÖRDINATOR / HOOFDREDACTEUR MAGAZINE KERNPUNTEN

Ben je uitgewerkt? Heb je veel vrije tijd naast je werk? Ben je een duizendpoot?
Vereniging De Oude Dorpskern heeft een boeiende vacature voor haar magazine Kernpunten! LEES MEER.

 

Word lid

Voor slechts €15 per jaar ondersteunt u de activiteiten van De Oude Dorpskern.
U ontvangt als welkomstgeschenk een verzilverd lepeltje van de dorpspomp, onze maandelijkse nieuwsbrief en 2x per jaar het magazine “Kernpunten. WORD LID 

 

 

Evenementenkalender in 2021

Hieronder vindt u de voorlopige Evenementkalender 2021. Wij zullen in de loop van de maanden uitsluitsel geven of een evenement doorgang kan vinden, afgelast wordt of verplaatst wordt.
Hou daarvoor deze website of onze Facebook-pagina in de gaten voor actuele informatie.

NOVEMBER 2021
12 november   Najaarslezing ‘Skinner, een Engelse Kostschooljongen in Noordwijk’
12 november   Bekendmaking winnaars Fotowedstrijd (tijdens de Najaarslezing ‘Skinner”)
12 november   Ontsteking van de verlichting in de Voorstraat

DECEMBER 2021
december      Muzikale Kerstwandeling – AFGELAST
december      Kinderkerstwandeling – AFGELAST

          JANUARI 2022
          Nieuwjaarsreceptie – Nieuwe datum volgt

> BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN

 

Updates Erfgoed

Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Erfgoed in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.

Updates Ruimtelijke Ordening

Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.

Adopteer een Boom

Het Bestuur

Als u contact wilt leggen met het bestuur, ledenadministratie of een van de evenementen commissies: KLIK HIER 

Vrienden, donateurs en sponsors

Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende donateurs en sponsors; die echt het beste met Noordwijk Binnen voor hebben.
Word Vriend, Donateur of Sponsor LEES MEER

Privacyverklaring

Details over de privacyverklaring van de De Oude Dorpskern vindt u hier: Privacyverklaring