De Oude Dorpskern is een ANBI

De Vereniging De Oude Dorpskern is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij voldoen aan de eisen, die daarvoor gesteld worden: De Vereniging dient voor meer dan 90% het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het bestuur beschikt niet over het vermogen alsof het eigen vermogen is. De Vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit.images


 

Beloningsbeleid

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, zij krijgen geen beloning voor hun positie of werkzaamheden. De vereniging kent geen directie. Voor een beperkt aantal functies binnen de vereniging wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt binnen de daarvoor geldende fiscale regels. Alle overige functies worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen.

Uw donaties en giften zijn fiscaal aftrekbaar

Voor informatie van de belastingdienst: > Lees hier meer.
Voor zowel eenmalige als periodieke giften. Sinds 1 januari 2014 kan de periodieke gift zonder tussenkomst van een notaris.
Download: > de overeenkomst periodieke gift in geld van de Belastingdienst:

periodieke gift

Vragen? Mail naar penningmeester@deoudedorpskern.nl

Documenten van onze vereniging, aangaande de ANBI-status, kunt u vinden door hieronder op het onderwerp te klikken: