Klassiek vervoer galerij

Klassiek vervoer

De Haarlemmertrekvaart werd in 1657 gerealiseerd van Haarlem naar Leiden. Vanaf dit jaar maakten veel reizigers gebruik van de trekschuit. Meer comfort dan diligences en postkoetsen en bovendien goedkoper. Ongetwijfeld zullen ook veel Noordwijkers gebruik hebben gemaakt van dit vervoermiddel.

De schrijver van de Camera Obscura-Hildebrand (Nicolaas Beets) beschrijft in het hoofdstuk Varen en Rijden minder aangename dingen zowel van de trekschuit als de diligence en “zit sedert jaren te wachten” op de aanleg van de spoorwegen. In 1842 doet de trein zijn intrede in Nederland en raakt het populaire vervoermiddel de trekschuit in de vergetelheid. Paarden worden nog lang gebruikt voor vervoer van mensen en goederen. De onderstaande plaatjes zijn er getuige van.