Erfgoed Prijs

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van roerend en onroerend erfgoed.
Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het materieel erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen is door de vereniging de Erfgoedprijs ingesteld.
De Erfgoedprijs zal één keer in de twee jaar uitgereikt worden.
Op 8 november 2019 is voor de eerste keer De Oude Dorpskern Erfgoedprijs uitgereikt.


 

 

Erfgoedprijs 2022

Op vrijdag 18 november zal, voorafgaande aan de najaarslezing, de Erfgoedprijs 2022 worden uitgereikt.

De jury en de genomineerden zullen eerdaags bekend gemaakt worden.

Datum: vrijdag 18 november 2022 – 19.30 uur (voorafgaande aan de Najaarslezing)
Locatie: Oude Jeroenskerk – Noordwijk Binnen
Toegang: gratis

 

 

Winnaar van de Erfgoedprijs 2019:

Bollenschuur Douzastraat 42 – Margriet van Hal en Sebastiaan van Houten

November 2019 – De jury is tot het unanieme besluit gekomen om de eerste Erfgoedprijs uit te reiken aan mevrouw van Hal en de heer dan Houten (bollenschuur in de Douzastraat 42). Ondanks de aanvankelijk weinig behulpzame houding vanuit de gemeente, is door durf, energie en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers iets groots tot stand gebracht! Vanwege de zeer slechte staat van het gebouw was het een gewaagde onderneming. Het pand, dat een gemeentelijk monument is, stond op instorten. De nieuwe functie van het pand (een woning met bedrijfsruimte) sluit deels aan bij de bedrijfsfunctie waarvoor het is gebouwd. Bij de renovatie van dit pand is veel aandacht besteed aan de verborgen architectonische kwaliteiten die thans weer volledig zichtbaar zijn gemaakt. Met deze renovatie is een karakteristiek pand met een zeer hoge cultuurhistorische waarde voor de toekomst behouden. Hiermee is het uitermate geschikt om als inspiratiebron te dienen voor andere ontwikkelingen binnen de historische dorpskern.

 

De genomineerden in 2019:

De jury was onder de indruk van de hoge kwaliteit van alle vier initiatieven. Aan alle genomineerden is een oorkonde uitgereikt.

Pickestraat 13  Deze renovatie van een boerderij naar een woonhuis is uitgevoerd door familie Janson.Deze boerderij ligt op een prominente en historische plek in de oude kern, en is door de renovatie behouden gebleven. Ondanks de grondige aanpak heeft de boerderij toch haar kenmerkende kwaliteiten en uitstraling behouden.Er is veel aandacht besteed aan de sfeer en de karakteristiek van het pand.
Douzastraat 42  Een bollenschuur gerenoveerd tot een woning met bedrijfsruimte door mevrouw Van Hal en de heer Van Houten. Deze renovatie was niet eenvoudig. Het pand was 50 jaar in onbruik en in een zeer slechte conditie. Het is in zijn geheel, gewetensvol en met voor een bollenschuur kenmerkende details, in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het pand heeft nu een positieve uitstraling op de historische buurt.
Voorstraat 1  De volledige herbouw van deze voormalige woning/winkel tot woning door de heer Van der Wiel, Van der Wiel bouw bv. Zo is de fraaie entree tot de historische kern van Noordwijk-Binnen behouden gebleven. Het is een geslaagde, deskundige, en met groot gevoel voor detail, uitgevoerde herbouw.
Lindenplein 2/Voorstraat 54, De renovatie van deze woning/winkel tot bedrijfsruimte/appartementen door de heer van der Deijl. Het pand ligt op een markante hoek in Noordwijk-Binnen. Het is een deskundige renovatie, met geslaagde aanpassingen in een traditionele uitvoering met passend materiaalgebruik. De fraaie historische gevel-elementen komen nu nog meer tot hun recht.

Achtergrond van de erfgoedprijs

In 2016- 2017 heeft de vereniging in samenwerking met de gemeente Noordwijk door het bureau BAAC het 25 jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht laten evalueren. Eén van de aanbevelingen uit het evaluatierapport was het belonen van goede / gewenste initiatieven die een meerwaarde zijn voor het dorpsgezicht en die onder de aandacht te brengen. Voorbeelden zijn restauraties, reconstructies van vensters, deuren, historische kleurstellingen, maar ook vernieuwingen. Ze kunnen als voorbeeld, en ter inspiratie dienen voor anderen. Het zijn facetten die van groot belang zijn voor de beleving en belevingswaarde van het dorpsgezicht. Met dit in het achterhoofd wil de DOD een erfgoedprijs in het leven roepen, en toekennen aan de ontwikkelaar/eigenaar die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de oude kern in het algemeen en het  beschermd dorpsgezicht in het bijzonder.

Deelname 2019

De jury baseert zich op alle initiatieven tot nieuwbouw en renovatie, die de afgelopen jaren gereed zijn gekomen, dwz in de periode juli 2016 t/m juli 2019. Het initiatief moet voldoen tenminste aan 4 voorwaarden:

  • Het initiatief is in ruimtelijke zin waarneembaar en is van materiële aard en is voor het publiek zichtbaar.
  • Het initiatief is van (steden)bouwkundige aard, zoals restauraties of reconstructies van vensters, deuren of historische kleurstelling, maar ook vernieuwingen of moderne architectuur. Formaat is niet van belang.
  • Het initiatief is origineel, uniek en is geen kopie van een reeds bestaand initiatief.
  • Het initiatief moet liggen binnen het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ resp. binnen of direct grenzend aan de oude kern, Zie ook website DOD.

De initiatiefnemers zullen vooraf om hun medewerking worden gevraagd.

Jury

In de juryvan 2019 hebben zitting:

  • dr. H. Salman, Noordwijk. Cultuurfilosoof, voorzitter
  • ir. F.D.A.C. Mulder, Leiden. Architect, erfgoed en welstand specialist
  • H. Verkade, Noordwijk. Erfgoed specialist
  • drs. R. Daniëls, Heemstede. Medewerker Erfgoed gemeente Noordwijk
  • K. Reekers,Noordwijk. Secretaris en lid van bestuur (niet stemgerechtigd)

Bekijk hier de uitzending van Podium Bollenstreek waarin Karel Reekers uitleg geeft over de Erfgoedprijs

 

Presentatie rapport Beschermd Dorpsgezicht

17 januari 2018 – vond in een goed gevulde zaal van Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie plaats van het lang verwachte eindrapport van het bureau BAAC. De evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120 personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben gezamelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek

Bijgaand treft u de hand-out aan, die ter plekke is uitgereikt’.
Lees meer    hand-out

 

 

Is het dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen voldoende beschermd?

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezicht Noordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor de vereniging De Oude Dorpskern de aanleiding om de balans op te laten maken. De DOD wilde weten of de status van rijks beschermd dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit .Er werd samen met de gemeente Noordwijk opdracht gegeven aan het Bureau BAAC om dit onderzoek uit te voeren. Het eindrapport omvat conclusies en aanbevelingen, die er zorg voor moeten dragen dat de oude kern ook in de komende decennia goed beschermd blijft.

Rapport Noordwijk Dorpsgezicht