Bestuur en Commissies Vereniging De Oude Dorpskern

De Vereniging De Oude Dorpskern heeft een dagelijks bestuur, zie onder. De contactgegevens van de Vereniging vindt u bij Contact.
De Commissies van alle evenementen hebben een eigen bestuur, zie onder.
Informatie over de evenementen en contactgegevens vindt u op de pagina van het betreffende evenement.
Bestuurs- en Commissieleden zijn onbezoldigd.


 

 

Bestuur en Commissies Vereniging De Oude Dorpskern

De Vereniging De Oude Dorpskern heeft een dagelijks bestuur, zie onder.
De contactgegevens van de Vereniging vindt u bij Contact.

De Commissies van alle evenementen hebben een eigen bestuur, zie onder.
Informatie over de evenementen en contactgegevens vindt u op de pagina van het betreffende evenement.
Bestuurs- en Commissieleden zijn onbezoldigd.


 

Bestuur Vereniging De Oude Dorpskern

Voorzitter:   Pieter Jan Barnhoorn
Vicevoorzitter:   Frans Bruinzeel
Secretaris:   Thea Janson
Penningmeester:   Wil Steenvoorden
Ruimtelijke ordening en Erfgoed:   Karel Reekers en Frans Bruinzeel
PR en communicatie:   Ingrid Slabbaert

Ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@deoudedorpskern.nl


 

Commissies:

Voor contactgegevens van de commissies, klikt op de evenementen hieronder:


 

Huishoudelijk reglement:

Tenslotte het Huishoudelijk regelement: HHR versie 7 maart 2019

Statuten

In de bijlage vindt u de statuten van onze vereniging: lees meer

 

 

Oud-Voorzitters van Vereniging De Oude Dorpskern

Paul de Vreede   
2012-2020 – Voorzitter – Afgetreden na tien jaar: “t is mooi geweest”
2010-2012 – Vicevoorzitter
Gerard van Stijn
2006-2012 – Voorzitter – Afgetreden wegens onvrede gemeentelijk beleid t.a.v. verkeer en parkeren, samen met bestuurslid Hans Stol. Overleden in 2017
Wim Hekkens 
2006-2011 – Eindredacteur en medeauteur van ‘Noordwijk aan Zee en op de Geest’
2003-2006 – Voorzitter DOD – Verhuisd naar Warmond
1992-2003 – (Hoofd)redacteur van Kernpunten. Nr. 21 t/m 48)
George Aten
1994-2003 – Voorzitter – Afgetreden wegens langdurig verblijf in 2e huis Frankrijk. Overleden in 2014.
Tom Verburg     
1990-1994 – Voorzitter – Afgetreden wegens drukke werkzaamheden.
Jaap de Mooy
1987-1990 – Voorzitter – Afgetreden wegens ziekte. Overleden in 2003
Willem van Vugt
1986-1987 – Voorzitter


 

Ereleden van de Vereniging De Oude Dorpskern

Baba Cassee (2010-2021)
Tijdens de ledenbijeenkomst op 27 september 2021 hebben wij afscheid genomen van Babs Casse als secretaris van onze vereniging en bij die gelegenheid voorgedragen als erelid van onze vereniging.
Babs is jarenlang een zeer belangrijke en onmisbare steunpilaar geweest voor onze vereniging, een boegbeeld en spin in het web die van alle markten thuis was. Babs was nauwgezet, gedreven, altijd inzetbaar en steeds geïnteresseerd in de ander.
Haar bron van kennis en inspiratie zullen worden gemist.

Paul de Vreede (2010-2020)
Paul trad in 2010 toe tot het bestuur als vicevoorzitter. Zijn eerste grote project was het vormgeven aan het 25-jarig bestaan en de succesvolle uitgave van het boek “Binnen bij….”.
Hij heeft de inhoud van Kernpunten sterk veranderd en de website vernieuwd. Een enquête huis-aan-huis in de oude kern leidde tot het 100-puntenplan, waarmee de gemeente bestookt werd.
De kernwaarden Erfgoed, Cultuur en Leefbaarheid deden hun intrede. Onder zijn voorzitterschap is de professionalisering ingezet, strategisch beleid ontwikkeld en de externe communicatie sterk

Gerard van Stijn (2006-2012)
Onder het voorzitterschap van Gerard is de vernieuwing ingetreden. De Kernpunten verschenen in kleur, er kwam een website en het 25-jarig bestaan van de Vereniging werd luisterrijk gevierd.
Dankzij zijn inspanningen staat er nu een beeld van Charlotte van Pallandt op het Kloosterplein, aangeboden door de DOD.
De samenwerking met ondernemers in de Kerkstraat werd structureel. Hij besteedde veel aandacht aan parkeren en het (nooit voltooide) VCP.
Onvrede over de houding van de gemeente op deze dossiers leidde tot zijn aftreden

Wim Hekkens (2003- 2006)
Wim heeft zich vanaf 1992 vol ingezet voor de oude dorpskern. Hij begon als redacteur, later hoofdredacteur van Kernpunten. Hij was verantwoordelijk voor 27 Kernpunten!
Daarna heeft hij nog drie jaar het voorzitterschap vervuld. Tevens was hij medeauteur en eindredacteur van het nieuwe standaardwerk over Noordwijk: ‘Noordwijk aan Zee en op de Geest.

George Aten (1994-2003)
George was een aimabele voorzitter, die zich met name heeft ingezet voor het verbeteren van de toenmaals behoorlijk verslechterde verhoudingen met de gemeente.
Het verfraaien en vergroenen van onze mooie oude kern had zijn voortdurende aandacht

Drs. Geertruida de Moor
Zij leverde in de beginjaren van de vereniging als historica een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het historisch besef door veel onderzoek te doen o.a. naar de kloosters van Noordwijk. Zij verhuisde naar Delft en vervolgens naar Amerika om te wonen in een religieuze gemeenschap, waarin zij zich beter thuis voelde dan in Nederland.