De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening mbt gemeentelijke monumenten welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019.

Wij zijn vóór aanwijzing van gemeentelijke monumenten op basis van het algemeen belang en niet op basis van vrijwilligheid van pandeigenaren.
Daarom heeft de DOD een zienswijze ingediend bij de Gemeente tegen dit aspect van vrijwilligheid, zoals opgenomen in de nieuwe erfgoedverordening.

Lees hier de ingezonden brief aan de Gemeente: ‘Zienswijze Gemeentelijke Monumenten