Vervangen negen Lindebomen in de Voorstraat

Vervangen negen Lindebomen in de Voorstraat

Februari 2020De Gemeente laat weten dat er de komende dagen negen bomen zullen worden gekapt, waarna nieuwe, jonge bomen voor zullen worden gepland. Op die manier blijft de Voorstraat haar sfeerbepalende karakter behouden.Zoals u wellicht weet heeft de afdeling...

DOD is promotor van Gemeentelijke monumenten

De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. Wij zijn vóór aanwijzing van gemeentelijke monumenten op basis van het algemeen belang en niet op basis van...
Nieuwe uitgave Historie van Noordwijk Binnen

Nieuwe uitgave Historie van Noordwijk Binnen

Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april 2019 is een nieuwe uitgave gepresenteerd over de Historie van Noordwijk Binnen.Dit gebeurde door de beide schrijvers van het boekje: Harrie Salman en Hein Verkade. Wat begon als een hernieuwde uitgave...
Adopteer een boom

Adopteer een boom

  Adopteer een boom voor € 50,- per jaar Het is De Oude Dorpskern gelukt om de sfeerverlichting weer in ere te herstellen. Om de jaarlijkse aan- en ontsluiting van de verlichting en het onderhoud te kunnen blijven financieren zijn wij op zoek naar sponsoren die...