Opbrengst Muzikale Kerstwandeling

foto Willem Krol

Opbrengst Muzikale Kerstwandeling 2016

Het inmiddels tot een traditie geworden, de Muzikale Kerstwandeling, was weer een geweldig succes.
Geholpen door het goede weer vonden meer dan duizend bezoekers hun weg naar de vele optredens in de oude dorpskern van Noordwijk Binnen.
Met de medewerking van bewoners van de Voorstraat, die belangeloos hun panden openstellen, en de vele muziekgroepen, die merendeels gratis optraden, heeft de opbrengst Muzikale Kerstwandeling 2016 een record bereikt.

Cheque van €5000,-

Op vrijdag 3 februari 2017 kon het team van de Muzikale Kerstwandeling een cheque van €5.000 overhandigen aan Kim de Witte en haar collega’s van de Stichting Het Vergeten Kind.
Kim zei bijzonder blij te zijn met zo’n mooi bedrag en verzekerde dat het geld goed gebruikt zal worden.

In Nederland leven tienduizenden kinderen die niet de kans krijgen om kind te zijn. Zij dreigen ten onder te gaan aan problemen, zorgen en negatieve ervaringen. Hun thuissituatie is onveilig of instabiel, bijvoorbeeld omdat ouders kampen met verslaving, ziekte of psychische problemen of armoede. Kinderen kunnen hier niets aan doen, maar zijn er wel de dupe van.
Van bovenstaande problemen in de thuissituatie is aangetoond dat het risicofactoren zijn voor kindermishandeling.

Cijfers wijzen uit dat jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Bij ruim 50.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Het gaat om kinderen die verwaarloosd, mishandeld of gevlucht zijn. Ze wonen op een crisisplek, in een pleeggezin, op een leefgroep of in de vrouwenopvang. Helaas krijgen veel kinderen daar, ondanks het goede werk van alle hulpverleners, onvoldoende hulp bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. Ook gaat het veelal om sobere plekken waar geen speelmogelijkheden zijn.

Aan die kinderen komt de opbrengst van de Muzikale Kerstwandeling 2016 ten goede!
En dat geeft het MKW team dan weer energie om met de organisatie van de  13e Muzikale Kerstwandeling van start te gaan!