Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Oude Dorpskern 2018 2019

verslag ALV 16 april 2019


Algemene Ledenvergadering 2019: overzicht van alle beschikbare stukken:

  1. Agenda ALV 16 april 2019          lees meer 
  2. Verslag van ALV op 17 april 2018     lees meer
  3. Secretarieel jaarverslag 1 april 2018 t/m 31 maart 2019     lees meer 
  4. Financieel jaarverslag: beschikbaar vanaf 1 april: Financiele Stukken ALV 2019
  5. Toelichting bij wijziging statuten, aanpassing Huishoudelijk Reglement lees meer
  6. Voorstel tot wijziging van statuten    lees meer
  7. Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement    lees meer
  8. Waar de DOD voor staat, anno 2019    lees meer 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Oude Dorpskern 2017 2018

verslag ALV 17 april 2018

Publicatie Financieel Verslag 2017 2018

Jaarverslag 1 april 2017-31 maart 2018


 

Overzicht van belangrijkste beleidsstukken uit het recente verleden

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

N.a.v. het rapport ‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ uit 2017  gevolgd door een enquête onder bewoners en  een discussieavond met betrokken leden,  heeft de DOD in 2018 een erfgoedvisie opgesteld met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.

Conclusie: De komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden. We moeten de samenhang beschermen,  dus ook  de gevelrijen in  het totale straatbeeld.   

Voor erfgoedvisie   Lees meer

Voor uitslag enquête  Lees meer

 

 

PRIORITEITEN DOD 2017 EN 2018

Met als basis de kernwaarden van de DOD -Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid- heeft het bestuur haar prioriteiten vastgesteld  aan de hand van de opinie van de ALV. Daarmee kwam er logischerwijs duidelijkheid over wat meer en minder van belang is vanuit het gezichtspunt van de leden.

Prioriteiten ALV 2017 

Prioriteiten ALV 2018 

 

BEWONERSRAADPLEGING 2012/2013

In 2012 heeft de DOD een bewonersraapleging georganiseerd met als doel een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de oude kern. Ook de leden buiten de kern zijn betrokken geweest. Na de enquête hebben nog een drietal discussieavonden plaats gevonden in Royal om de verkregen conclusies uit te diepen en  een  beter beeld te krijgen over de noodzakelijk acties en prioriteiten.

Lees het rapport bewonersraadpleging

Op basis van het rapport kon tevens een goed overzicht gemaakt worden van wensen per straat. Met dit overzicht het zogenaamde “100-punten plan” is de DOD naar de gemeente/wethouder getogen ter verbetering van de meeste pijnpunten.

Lees het 100-punten plan

 

Nieuws

Open Monumentendag 2019 met Plekken van Plezier- Open Monumentendag met Plekken van Plezier Op zaterdag 14 september vindt de 33ste Open Monumentendag plaats, een landelijk evenement waaraan ook door de samenwerkende comités van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk weer volop wordt mee gedaan. Dit jaar is het thema ‘Plekken van Plezier’: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen- Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Muzikale Kerstwandeling 2018- Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom- Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.