Algemene Ledenvergadering 2018-2019

Lees hier: Verslag ALV 16 april 2019

Overzicht van alle beschikbare stukken:

  1. Agenda ALV 16 april 2019          lees meer 
  2. Verslag van ALV op 17 april 2018     lees meer
  3. Secretarieel jaarverslag 1 april 2018 t/m 31 maart 2019    lees meer 
  4. Financieel jaarverslag: beschikbaar vanaf 1 april   Financiële Stukken ALV 2019
  5. Toelichting bij wijziging statuten, aanpassing Huishoudelijk Reglement lees meer
  6. Voorstel tot wijziging van statuten    lees meer
  7. Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement  lees meer
  8. Waar de DOD voor staat, anno 2019    lees meer 

Algemene Ledenvergadering 2017-2018

Lees hier: Verslag ALV 17 april 2018

Lees hier: Publicatie Financieel Verslag 2017 2018

Lees hier: Jaarverslag 1 april 2017-31 maart 2018

 


Overzicht van de belangrijkste Beleidsstukken uit het recente verleden

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

N.a.v. het rapport ‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ uit 2017  gevolgd door een enquête onder bewoners en  een discussieavond met betrokken leden,  heeft de DOD in 2018 een erfgoedvisie opgesteld met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.
Conclusie: De komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden. We moeten de samenhang beschermen,  dus ook  de gevelrijen in  het totale straatbeeld.

Voor erfgoedvisie   Lees meer
Voor uitslag enquête  Lees meer

 


Prioriteiten 2017 en 2018

Met als basis de kernwaarden van de DOD -Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid- heeft het bestuur haar prioriteiten vastgesteld  aan de hand van de opinie van de ALV. Daarmee kwam er logischerwijs duidelijkheid over wat meer en minder van belang is vanuit het gezichtspunt van de leden.

Prioriteiten ALV 2017 

Prioriteiten ALV 2018 

 


Bewondersraadpleging 2012-2013

In 2012 heeft de DOD een bewonersraapleging georganiseerd met als doel een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de oude kern. Ook de leden buiten de kern zijn betrokken geweest. Na de enquête hebben nog een drietal discussieavonden plaats gevonden in Royal om de verkregen conclusies uit te diepen en  een  beter beeld te krijgen over de noodzakelijk acties en prioriteiten.

Lees het rapport bewonersraadpleging

Op basis van het rapport kon tevens een goed overzicht gemaakt worden van wensen per straat. Met dit overzicht het zogenaamde “100-punten plan” is de DOD naar de gemeente/wethouder getogen ter verbetering van de meeste pijnpunten.

Lees het 100-punten plan

 


 

Nieuws

DOD is promotor van Gemeentelijke monumenten - De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. . .
Hoogste Levende Muzikale Kerststal - Zaterdag 14 december 2019 tussen 12:00 en 18:00 uur. De eerste opgang is om 12:00 uur. De beklimming duurt ongeveer 45 minuten. De laatste opgang is om 17:20 uur. Er kunnen maximaal 12 mensen per opgang mee. Het beklimmen van de toren is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.  
UPDATES Ruimtelijke Ordening - Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.  
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Adopteer een boom - Op vrijdag 15 november 2019 om 17:00u wordt op het Lindenplein en in de Voorstraat de sfeerverlichting feestelijk aangesloten. U bent van harte uitgenodigd.