verslag ALV 17 april 2018


ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 APRIL 2018

AGENDA:

 1. Opening en vaststelling agenda.

2. Bestuursaangelegenheden

 • Benoeming nieuw bestuurslid (Wil Steenvoorden)
 • Voorstel tot wijziging data Verenigingsjaar
 • Gegevensbescherming AGV
 • Sfeerverlichting Oude Kern

3. Vaststelling verslag ALV van 18 april 2017 *

4. Secretarieel jaarverslag 1 april 2017 t/m 31 maart 2018 *

5. Financieel jaarverslag: *

 • Toelichting penningmeester
 • Advies kascommissie
 • Vaststelling/goedkeuring jaarrekening boekjaar 2017 – 2018 *
 • Benoeming kascommissie 2019

6. Ruimtelijke Ordening en Erfgoed:

 • Plannen Kerkstraat e.o.
 • Parkeerproblematiek
 • Splitsing panden Voorstraat

7. Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht

 • Uitslag enquête Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht
 • Vervolg (visiedocument)

8. v.t.t.k.

9. Rondvraag en sluiting

 

 • De leden zonder e-mail adres kunnen de stukken met * opvragen bij het secretariaat.
 • Tevens zijn er op de vergadering een aantal sets beschikbaar.
 • Alle informatie is vanaf 10 april ook te vinden op de website: deoudedorpskern.nl

 

Met vriendelijke groet,

Babs Cassee

Secretaris

Publicatie Financieel Verslag 2017 2018

Jaarverslag 1 april 2017-31 maart 2018

Voorstel ALV, verenigingsjaar


ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 APRIL 2017

verslag ALV 18 april 2017                                             

Financieel jaarverslag DOD 2016- 2017   

Jaarverslag 1 april 2016-31 maart 2017 


2017 nieuwjaarDOD

Tekst en foto Jos Westgeest

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OUDE DORPSKERN

Op de tweede dinsdag van het nieuwe jaar organiseert De Oude Dorpskern haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de bewoners van het centrum van Noordwijk-Binnen. Dat deze wijkvereniging zich geen gemiddelde wijkvereniging hoeft te noemen,  bewijzen de vele activiteiten die deze vereniging op zich neemt. Met behulp overigens van vele vrijwilligers die de historische kern een warm hart toedragen,  eveneens prominent aanwezig op de bijeenkomst.  Voorzitter Paul de Vreede noemde het afgelopen jaar voor zijn vereniging “productief,  maar tegelijkertijd met een hoge werkbelasting voor het bestuur.”  Hij deed dan ook recht uit het hart een oproep voor ondersteuning in allerlei projecten.”    lees meer….

 


Algemene ledenvergadering op 19 april 2016

       voorzittershamer                               

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Oude Dorpskern

 

 


ALV 19 april/Financieel verslag/ Secretarieel verslag 2015-2016

 Financieel jaarverslag DOD 2015 2016

 Jaarverslag 1 april 2015-31 maart 2016


539_img_0849_1ALV 21 april/ Jaarverslag/ Secretarieel verslag 2014-2015

Verslag ALV 21 april 2015

Financieel Jaarverslag 2014 2015 (2)1

Jaarverslag 1 april 2014-31 maart 2015

Na afloop van de vergadering hield onze nieuwe burgemeester Jan Rijpstra een gloedvol betoog over zijn passie voor sport met de titel “Voor sport, mijn Vaderland en Oranje” .


 

 

 

Nieuws

Muzikale Kerstwandeling 2018- Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom- Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.
Lezing Oude Jeroenskerk: Van Hut tot Huis- De inmiddels traditionele Najaarslezing van de vereniging De Oude Dorpskern vindt dit jaar op vrijdagavond 9 november 2018 om 20.00 uur plaats. Wederom in onze mooie Oude Jeroenskerk.  De lezing gaat over de ontwikkeling van het woonhuis in het algemeen en in Noordwijk in het bijzonder. De lezing wordt gehouden door Hein Verkade.
Muziektent Lindenplein weer als nieuw.- De muziektent op het Lindenplein had een grondige restauratie nodig, omdat door een lekkend dak de constructie eronder was aangetast. De gemeente is tegenwoordig naast eigenaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud en dat is nu vakkundig uitgevoerd, zie bijgaande foto met Richard van Triest  
Hekwerk Sint Pietersburg- Het hekwerk dat ooit hoorde bij de St. Pietersbrug aan het begin van de Voorstraat is tijdelijk weggehaald voor renovatie. Het stukje hekwerk dateert van omstreeks 1900.Een mooi stukje erfgoed blijft behouden.  
Share This