2017 nieuwjaarDOD

tekst en fotografie van Jos Westgeest

Noordwijk –  Op de tweede dinsdag van het nieuwe jaar organiseert De Oude Dorpskern haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de bewoners van het centrum van Noordwijk-Binnen. Dat deze wijkvereniging zich geen gemiddelde wijkvereniging hoeft te noemen,  bewijzen de vele activiteiten die deze vereniging op zich neemt. Met behulp overigens van vele vrijwilligers die de historische kern een warm hart toedragen,  eveneens prominent aanwezig op de bijeenkomst.  Voorzitter Paul de Vreede noemde het afgelopen jaar voor zijn vereniging “productief,  maar tegelijkertijd met een hoge werkbelasting voor het bestuur.”  Hij deed dan ook recht uit het hart een oproep voor ondersteuning in allerlei projecten.”

Het aantal onderwerpen waar de vereniging “zich mee belastte” waren er dan ook nogal wat :  het geliefde thema “parkeerquotum”,  de Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht,  de Centrumvisie Kerkstraat,  met daaraan voorafgaand het plan van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat,  Muziektent Lindenplein,  Sfeerverlichting etc.  En dan nog niet te spreken over de vele evenementen, die De Oude Dorpskern organiseert,  die meer dan 20.000 belangstellenden trok.

Het parkeren in het Binse centrum blijft de zorg vragen van de vereniging. “De Vreede : “De komst van de 2e supermarkt, het verplaatsen van de weekmarkt naar het Kloosterplein,  het niet consequent hanteren van parkeernormen, het niet realiseren van extra plaatsen rond de Zwanensteeg en verdere versnippering van bewoning leiden allemaal tot meer parkeerdruk. Onder het mom van “het ken net” weet de gemeente telkens aan de dans te ontsnappen.” Om zijn gelijk te halen gaat de Dorpskern zelf op onderzoek uit en simpelweg met “turflijsten” de parkeerdruk in kaart brengen.

De Vreede: “De Oude Dorpskern heeft intensief medewerking verleend aan de Centrumvisie Kerkstraat,  een rapport over de toekomst van het Binse winkelgebied.  We hopen dat de Gemeente uiteindelijk zal kiezen voor het zogenaamde scenario 1,  dat streeft naar een samenhangend fraai verblijfsgebied van Oude Kern en Kerkstraat.  En niet voor het veilige tweede plan, dat eigenlijk niets meer is dan het voortmodderen op de bestaande situatie.  Echter de grote politieke hindernis van het eerste scenario is het gedeeltelijk verkeersluw maken van de Van Limburg Stirumstraat.  Wat ons betreft niet iets om je door te laten afschrikken.  Het past ook perfect in de sterke toekomstvisie 2030,  waar de Gemeente zo vol van is….  De Oude Dorpskern is dan ook voor een integrale aanpak,  samen met het Jeroensplein,  waarvan de palen eindelijk worden weggehaald,  een aangepaste verkeerscirculatie en een parkeergarage onder het Kloosterplein.”

De Vreede stipte ook de conceptlijst aan van de geselecteerde gemeentelijke monumenten. “Hiervan zijn is de bezwaarprocedure inmiddels gelopen.  Het wachten is nu op B&W voor de definitieve aanwijzing,  waarbij ik hoop dat het algemeen belang zal prevaleren boven het individueel belang van de bewoners.”  Hierbij sprak hij zijn zorgen uit over het functioneren van de welstandscommissie,  gebaseerd op eerdere ervaringen in het supermarktdossier.

Tot slot liet hij de verschillende evenementen in het oude centrum de revue passeren.  Het beklimmen van de Oude Jeroenstoren,  de Markt Onder Linden en de Historische Rondwandelingen staan als bestsellers bovenaan de lijst van 2017.  Aan de rondwandelingen zal een extra wandeling

Share This