Onderwerp pagina

vervolgpagina Nieuwjaarsbijeenkomst

Het aantal onderwerpen waar de vereniging “zich mee belastte” waren er dan ook nogal wat :  het geliefde thema “parkeerquotum”,  de Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht,  de Centrumvisie Kerkstraat,  met daaraan voorafgaand het plan van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat,  Muziektent Lindenplein,  Sfeerverlichting etc.  En dan nog niet te spreken over de vele evenementen, die De Oude Dorpskern organiseert,  die meer dan 20.000 belangstellenden trok.

Het parkeren in het Binse centrum blijft de zorg vragen van de vereniging. “De Vreede : “De komst van de 2e supermarkt, het verplaatsen van de weekmarkt naar het Kloosterplein,  het niet consequent hanteren van parkeernormen, het niet realiseren van extra plaatsen rond de Zwanensteeg en verdere versnippering van bewoning leiden allemaal tot meer parkeerdruk. Onder het mom van “het ken net” weet de gemeente telkens aan de dans te ontsnappen.” Om zijn gelijk te halen gaat de Dorpskern zelf op onderzoek uit en simpelweg met “turflijsten” de parkeerdruk in kaart brengen.

De Vreede: “De Oude Dorpskern heeft intensief medewerking verleend aan de Centrumvisie Kerkstraat,  een rapport over de toekomst van het Binse winkelgebied.  We hopen dat de Gemeente uiteindelijk zal kiezen voor het zogenaamde scenario 1,  dat streeft naar een samenhangend fraai verblijfsgebied van Oude Kern en Kerkstraat.  En niet voor het veilige tweede plan, dat eigenlijk niets meer is dan het voortmodderen op de bestaande situatie.  Echter de grote politieke hindernis van het eerste scenario is het gedeeltelijk verkeersluw maken van de Van Limburg Stirumstraat.  Wat ons betreft niet iets om je door te laten afschrikken.  Het past ook perfect in de sterke toekomstvisie 2030,  waar de Gemeente zo vol van is….  De Oude Dorpskern is dan ook voor een integrale aanpak,  samen met het Jeroensplein,  waarvan de palen eindelijk worden weggehaald,  een aangepaste verkeerscirculatie en een parkeergarage onder het Kloosterplein.”

De Vreede stipte ook de conceptlijst aan van de geselecteerde gemeentelijke monumenten. “Hiervan zijn is de bezwaarprocedure inmiddels gelopen.  Het wachten is nu op B&W voor de definitieve aanwijzing,  waarbij ik hoop dat het algemeen belang zal prevaleren boven het individueel belang van de bewoners.”  Hierbij sprak hij zijn zorgen uit over het functioneren van de welstandscommissie,  gebaseerd op eerdere ervaringen in het supermarktdossier.

Tot slot liet hij de verschillende evenementen in het oude centrum de revue passeren.  Het beklimmen van de Oude Jeroenstoren,  de Markt Onder Linden en de Historische Rondwandelingen staan als bestsellers bovenaan de lijst van 2017.  Aan de rondwandelingen zal een extra wandeling

Nieuws

Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen- Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Muzikale Kerstwandeling 2018- Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom- Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.
Muziek Verlicht Binnen 2016- De zesde editie van Muziek Verlicht Binnen, het feestje van de Kerstman en zijn elfen, is weer achter de rug. Driemaal is scheepsrecht helaas bleek dat voor ons niet te gelden, ook deze keer regende het. Als je het positief wilt benaderen, kun je stellen dat het slechts motregende, koud was het gelukkig niet.
Opbrengst Muzikale Kerstwandeling 2016 groter dan ooit- Groter dan ooit in haar twaalf jarig bestaan was de opbrengst van de Muzikale Kerstwandeling 2016, een activiteit van De Oude Dorpskern.
€ 1.725.= voor de Voedselbank Noordwijk- In de maand december heeft de Torenklimgroep weer twee interessante beklimmingen georganiseerd.
Goede doel 2016: Stichting Het Vergeten Kind- Opbrengst Muzikale Kerstwandeling 2016 groter dan ooit Groter dan ooit in haar twaalf jarig bestaan was de opbrengst van de Muzikale Kerstwandeling 2016, een activiteit van De Oude Dorpskern. Het inmiddels tot een traditie geworden Noordwijkse evenement in de aanloop naar de kerstdagen was weer een geweldig succes. Geholpen door het goede weer vonden meer dan duizend bezoekers hun weg naar de vele optredens in de oude dorpskern van Noordwijk Binnen.
Overlijden Nico van Hese- Helaas is op vrijdag 16 september jl. onze (duo)Hoofdsponsor Nico van Hese door een tragisch ongeval om het leven gekomen. Nico steunde ons niet alléén financieel maar bood ook de Kerstman in het Hof van Holland een onderkomen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel kracht en sterkte toe.
VRIENDENBERICHT- Het gaat vast lukken met de 6de editie van Muziek Verlicht Binnen. Gelukkig kunnen we ook in 2016 weer rekenen op onze trouwe sponsors. Vooral zij maken het ons mogelijk om dit evenement te organiseren. Loop niet alléén in de decembermaand maar het hele jaar eens bij hen binnen. Grote kans dat u er slaagt!

Onderwerp pagina