Onderwerp pagina

vervolgpagina Nieuwjaarsbijeenkomst

Het aantal onderwerpen waar de vereniging “zich mee belastte” waren er dan ook nogal wat :  het geliefde thema “parkeerquotum”,  de Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht,  de Centrumvisie Kerkstraat,  met daaraan voorafgaand het plan van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat,  Muziektent Lindenplein,  Sfeerverlichting etc.  En dan nog niet te spreken over de vele evenementen, die De Oude Dorpskern organiseert,  die meer dan 20.000 belangstellenden trok.

Het parkeren in het Binse centrum blijft de zorg vragen van de vereniging. “De Vreede : “De komst van de 2e supermarkt, het verplaatsen van de weekmarkt naar het Kloosterplein,  het niet consequent hanteren van parkeernormen, het niet realiseren van extra plaatsen rond de Zwanensteeg en verdere versnippering van bewoning leiden allemaal tot meer parkeerdruk. Onder het mom van “het ken net” weet de gemeente telkens aan de dans te ontsnappen.” Om zijn gelijk te halen gaat de Dorpskern zelf op onderzoek uit en simpelweg met “turflijsten” de parkeerdruk in kaart brengen.

De Vreede: “De Oude Dorpskern heeft intensief medewerking verleend aan de Centrumvisie Kerkstraat,  een rapport over de toekomst van het Binse winkelgebied.  We hopen dat de Gemeente uiteindelijk zal kiezen voor het zogenaamde scenario 1,  dat streeft naar een samenhangend fraai verblijfsgebied van Oude Kern en Kerkstraat.  En niet voor het veilige tweede plan, dat eigenlijk niets meer is dan het voortmodderen op de bestaande situatie.  Echter de grote politieke hindernis van het eerste scenario is het gedeeltelijk verkeersluw maken van de Van Limburg Stirumstraat.  Wat ons betreft niet iets om je door te laten afschrikken.  Het past ook perfect in de sterke toekomstvisie 2030,  waar de Gemeente zo vol van is….  De Oude Dorpskern is dan ook voor een integrale aanpak,  samen met het Jeroensplein,  waarvan de palen eindelijk worden weggehaald,  een aangepaste verkeerscirculatie en een parkeergarage onder het Kloosterplein.”

De Vreede stipte ook de conceptlijst aan van de geselecteerde gemeentelijke monumenten. “Hiervan zijn is de bezwaarprocedure inmiddels gelopen.  Het wachten is nu op B&W voor de definitieve aanwijzing,  waarbij ik hoop dat het algemeen belang zal prevaleren boven het individueel belang van de bewoners.”  Hierbij sprak hij zijn zorgen uit over het functioneren van de welstandscommissie,  gebaseerd op eerdere ervaringen in het supermarktdossier.

Tot slot liet hij de verschillende evenementen in het oude centrum de revue passeren.  Het beklimmen van de Oude Jeroenstoren,  de Markt Onder Linden en de Historische Rondwandelingen staan als bestsellers bovenaan de lijst van 2017.  Aan de rondwandelingen zal een extra wandeling

Nieuws

Historische Rondwandeling in juli - Ontdek landgoed Calorama met z’n rijke verleden op 3, 10, 17, 24 en 31 juli
Albert Verwey en zijn tijd; een concertlezing - Donderdag 31 mei a.s. vindt er een zeer bijzondere lezing plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. Centraal in deze lezing staat Albert Verwey (1865 – 1937), onze beroemde plaatsgenoot.
Cheque van €3.000 van Kerstwandeling voor Fietsmaatjes Noordwijk - In Hotel Royal werd op 23 januari door het bestuur van de Muzikale Kerstwandeling een cheque van €3.000 uitgereikt aan Piet Augustinus van Fietsmaatjes Noordwijk.
Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd (OJiNG) - De Oude Jeroen is een belangrijk historische monument in Noordwijk. Om dit mooie gebouw tot in lengte van jaren te behouden voor de Noordwijkers is de Stichting OJiNG opgericht.
Fietsen door andere tijden - Fietskaart met twintig monumentale juwelen.
Een graag geziene gast in Noordwijk - Wanneer de gierzwaluwen volgend jaar in Noordwijk terugkeren om te broeden, worden ze met alle egards ontvangen. In de kustgemeente zijn de afgelopen jaren, op initiatief van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, tientallen nestkasten in nieuwe gebouwen gemetseld. Ze vormen een uitstekend alternatief voor oude broedplaatsen die langzaam maar zeker verdwijnen.
20 jaar CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek - Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vierde op 13 oktober het 20-jarig bestaan. Het CHG greep het jubileum aan om de gemeenten op te roepen tot meer samenwerking bij het beschermen van het unieke landschap en erfgoed van de regio.
Sint Jeroensbrug krijgt weer gezicht - Dat Jeroen iets met Noordwijk heeft is menig Noordwijker wel bekend. Maar dat er een Sint-Jeroensbrug was waarschijnlijk alleen bij de 80plussers.
IN MEMORIAM - Op 11 mei 2017 overleed onze oud-voorzitter en erelid van De Oude Dorpskern Gerard van Stijn, 73 jaar oud.
Muziek Verlicht Binnen 2016 - De zesde editie van Muziek Verlicht Binnen, het feestje van de Kerstman en zijn elfen, is weer achter de rug. Driemaal is scheepsrecht helaas bleek dat voor ons niet te gelden, ook deze keer regende het. Als je het positief wilt benaderen, kun je stellen dat het slechts motregende, koud was het gelukkig niet.

Onderwerp pagina