Op dinsdag 31 oktober a.s. is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg spijkerde met daarin allerlei voorstellen om de kerk te hervormen. Zijn optreden had een enorme impact en leidde tot grote veranderingen in kerk en samenleving. Luther heeft veel gepubliceerd: boeken, brieven en daarnaast een schat aan liederen gedicht of bewerkt vanuit het Latijn, de officiële kerkelijke voertaal van zijn tijd. Soms heeft hij ze zelf op muziek gezet/laten zetten of melodieën van middeleeuwse hymnen aangepast aan de nieuwe teksten. Op zaterdagochtend 4 en 11 november zullen er ter gelegenheid van het Lutherjaar van 10.00-12.00 uur twee open koorrepetities in de Oude Jeroenskerk worden gehouden o.l.v. Jaco van Leeuwen. Hierin worden een aantal van deze liederen ingestudeerd. U bent van harte welkom om mee te doen. Enige zangervaring is wenselijk. In de dienst van 12 november in de Oude Jeroenskerk (aanvang 10.00 uur) zal het gelegenheidskoor muzikale medewerking verlenen.

Kerkelijk betrokken of niet, uw deelname wordt op prijs gesteld. Opgave vóór 1 november bij Cor van der Niet, email cjvanderniet@casema.nl, 071 3610989