Onderwerp pagina

vervolgpagina Nieuwjaarsbijeenkomst

Het aantal onderwerpen waar de vereniging “zich mee belastte” waren er dan ook nogal wat :  het geliefde thema “parkeerquotum”,  de Evaluatie Beschermd Dorpsgezicht,  de Centrumvisie Kerkstraat,  met daaraan voorafgaand het plan van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat,  Muziektent Lindenplein,  Sfeerverlichting etc.  En dan nog niet te spreken over de vele evenementen, die De Oude Dorpskern organiseert,  die meer dan 20.000 belangstellenden trok.

Het parkeren in het Binse centrum blijft de zorg vragen van de vereniging. “De Vreede : “De komst van de 2e supermarkt, het verplaatsen van de weekmarkt naar het Kloosterplein,  het niet consequent hanteren van parkeernormen, het niet realiseren van extra plaatsen rond de Zwanensteeg en verdere versnippering van bewoning leiden allemaal tot meer parkeerdruk. Onder het mom van “het ken net” weet de gemeente telkens aan de dans te ontsnappen.” Om zijn gelijk te halen gaat de Dorpskern zelf op onderzoek uit en simpelweg met “turflijsten” de parkeerdruk in kaart brengen.

De Vreede: “De Oude Dorpskern heeft intensief medewerking verleend aan de Centrumvisie Kerkstraat,  een rapport over de toekomst van het Binse winkelgebied.  We hopen dat de Gemeente uiteindelijk zal kiezen voor het zogenaamde scenario 1,  dat streeft naar een samenhangend fraai verblijfsgebied van Oude Kern en Kerkstraat.  En niet voor het veilige tweede plan, dat eigenlijk niets meer is dan het voortmodderen op de bestaande situatie.  Echter de grote politieke hindernis van het eerste scenario is het gedeeltelijk verkeersluw maken van de Van Limburg Stirumstraat.  Wat ons betreft niet iets om je door te laten afschrikken.  Het past ook perfect in de sterke toekomstvisie 2030,  waar de Gemeente zo vol van is….  De Oude Dorpskern is dan ook voor een integrale aanpak,  samen met het Jeroensplein,  waarvan de palen eindelijk worden weggehaald,  een aangepaste verkeerscirculatie en een parkeergarage onder het Kloosterplein.”

De Vreede stipte ook de conceptlijst aan van de geselecteerde gemeentelijke monumenten. “Hiervan zijn is de bezwaarprocedure inmiddels gelopen.  Het wachten is nu op B&W voor de definitieve aanwijzing,  waarbij ik hoop dat het algemeen belang zal prevaleren boven het individueel belang van de bewoners.”  Hierbij sprak hij zijn zorgen uit over het functioneren van de welstandscommissie,  gebaseerd op eerdere ervaringen in het supermarktdossier.

Tot slot liet hij de verschillende evenementen in het oude centrum de revue passeren.  Het beklimmen van de Oude Jeroenstoren,  de Markt Onder Linden en de Historische Rondwandelingen staan als bestsellers bovenaan de lijst van 2017.  Aan de rondwandelingen zal een extra wandeling

Nieuws

Pompoenmarkt 2017 - De traditionele pompoenmarkt nu op Veldzicht! • Een belevenis voor jong en oud • Alles met en over pompoenen • Streekproducten • Bloembollenverkoop • Muziek • Pottenbakken • Pannenkoeken • Boeken • Bloemen  
Sint Jeroensbrug krijgt weer gezicht - Dat Jeroen iets met Noordwijk heeft is menig Noordwijker wel bekend. Maar dat er een Sint-Jeroensbrug was waarschijnlijk alleen bij de 80plussers.
Boek RK JEROENSKERK - Tot een van de activiteiten van het jubileumjaar 125 jaar bedevaartplaats hoort ook de verschijning van een nieuw boek over de St.-Jeroenskerk, dat sinds enige jaren immers zo'n fraai en kleurrijk interieur heeft gekregen.
IN MEMORIAM - Op 11 mei 2017 overleed onze oud-voorzitter en erelid van De Oude Dorpskern Gerard van Stijn, 73 jaar oud.
BIJZONDERE UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING HANS VAN DER HOEVEN - Op 26 april werden in de Oude Jeroen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan acht Noordwijkers met bijzondere verdiensten.
Wijkavond Oude Dorpskern november 2016 - Op 8 november 2016 werd door het college van B&W van Noordwijk in huize Jeroen een druk bezochte wijkavond “De Oude Dorpskern” georganiseerd, nadat eerder andere wijken aan de beurt waren geweest.
Nationale Opschoondag 25 maart 2017 - Op een dit jaar fraaie zaterdag leverden bestuur en enthousiaste leden weer hun bijdrage aan de landelijke Opschoondag.
Muziek Verlicht Binnen 2016 - De zesde editie van Muziek Verlicht Binnen, het feestje van de Kerstman en zijn elfen, is weer achter de rug. Driemaal is scheepsrecht helaas bleek dat voor ons niet te gelden, ook deze keer regende het. Als je het positief wilt benaderen, kun je stellen dat het slechts motregende, koud was het gelukkig niet.
Opbrengst Muzikale Kerstwandeling 2016 groter dan ooit - Groter dan ooit in haar twaalf jarig bestaan was de opbrengst van de Muzikale Kerstwandeling 2016, een activiteit van De Oude Dorpskern.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST OUDE DORPSKERN 2017 - tekst en fotografie van Jos Westgeest Nieuwjaarsreceptie DOD 2017

Onderwerp pagina